Uppdragsledar­utbildning

Svenska Teknik&Design­företagens Uppdragsledar­utbildning erbjuds sedan flera år i Stockholm (vårterminen) och i Göteborg (höstterminen). Utbildningens innehåll har under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att täcka upp aktuella ämnen.

Kommande utbildningar:

Göteborg HT 2018: kursstart 28 augusti.

Anmäl dig senast den 29 juni. Läs mer i inbjudan INBJUDAN MED PROGRAM

 

Stockholm VT 2019: Program kommer i höst

Målgrupper

Den unge/unga arkitekten/ingenjören med ett par års erfarenhet – på väg att handlägga sitt första uppdrag.
Den mer erfarne/erfarna projektören – som vill få en helhetssyn av projekteringsprocessen.
Omfattning
36 timmar – fördelade på nio eftermiddagar

Utbildningen innehåller följande moment:

Ledarskap och teambuilding (4 timmar)
Bygglagstiftning (4 timmar)
Avtal och juridik: AB 04 och ABT 06 (4 timmar)
Avtal och juridik: Konsultuppdraget, ABK 09, upphandling (4 timmar)
Konsulttjänsten ur ett beställarperspektiv (4 timmar)
Kvalitets- och miljöledning i uppdrag (4 timmar)
Arbetsmiljöledning, byggarbetsmiljösamordning (2 timmar)
Energi- och miljöklassificering av byggnader (2 timmar)
Kunskaps- och affärsutveckling (4 timmar)
Avslut – tentamen (4 timmar)

Kursansvariga

Bjarni Ingvason, Liljewall arkitekter, Stefan Pettersson, Bydemand och Ulf Kjellberg, VBK.

 

För mer information kontakta Helena Arvidsson