ABK 09

Svenska Teknik&Designföretagen erbjuder schemalagd utbildning inom ABK 09 för medlemsföretag med jämna mellanrum.

Kursen innehåller följande:

  • Kort om avtalsrätt m.m.
  • Upphandlingsform
  • ABK 09 – Viktigare bestämmelser
  • Avtalsklausuler att omförhandla eller undvika
  • Att tänka på vid upprättande av uppdragsbekräftelse

Kursledare: Representant från Foyen Advokatfirma

Kurslängd: 4 timmar

Kurstillfällen