Konsultmäklare

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram, vilket snarare motverkar värdeskapande och kvalitet i upphandlingar. Marknaden för konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekter och teknikkonsulter.

KonsultmaklareCover.JPG

Konsultmäklare en utmaning för kvalitet och långsiktighet

Nya siffror, som Svenska Teknik&Designföretagen tog fram våren 2017, visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare ökar drastiskt. Upplägget innebär i många fall ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn.

Ladda ner rapporten (pdf)

Artikel i DI: ”Miljarder spenderas på mellanhänder vid upphandling”

”Marknaden för mellanhänder vid upphandling har växt till en miljardindustri. Enligt Svenska Teknik & Designföretagen är den utvecklingen mycket problematisk. ”Modellen används i syfte att kringgå lagstiftningen”, säger vd Magnus Höij.”

Läs artikeln på di.se

CoverMellanhänderiOffentligUpphandling.JPG

Välkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten presenterade i januari 2017 en ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling. Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar de riktlinjer för användandet av dessa tjänster som konkurrensverket och upphandlingsmyndigheterna presenterade januari 2017.

Länk till rapporten på Konkurrensverkets webbsida.

Svenska Teknik&Designföretagens inspel till Konkurrensverket

I december 2015 gjorde Svenska Teknik&Designföretagen ett inspel till Konkurrensverket angående upphandling av mellanhänder.

STD-företagen har tagit fram en kortare version av inspelet till Konkurrensverket.

Läs den här (pdf)