ABP 12

Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag vid Produktutveckling

ABP 12 är avsedda att användas vid konsultuppdrag, där uppdragets huvudsakliga omfattning avser produktutveckling.

ABP 12 ska användas när konsulten ska leverera ett resultat till beställaren, t.ex. en produkt, en prototyp, konstruktionsritningar, m.m. 


Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling – ABP 12 (pdf)


General Conditions for Product Development Consulting Assignments – ABP 12 (pdf)