Upphandling Tekniska konsulttjänster 16/344

Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat remissvar till Göteborgs Stad, Upphandlingsbolaget.

STD-företagen håller helt med om att hela konsultmarknaden och Göteborgs Stad som beställare står inför en utmanande framtid, med många spännande bygg- och utvecklingsprojekt, vilket kräver en hög grad av samverkan och nytänkande. STD-företagen är naturligtvis mycket intresserade av att ha en bra dialog med Göteborgs Stad som beställare och är tacksamma att vi fått möjlighet att lämna remissynpunkter på rubricerat förslag.

Detta ärende

Status


Från

Göteborgs Stad, Upphandlingsbolaget


Svar senast

8 september 2016