Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

STD-företagen har lämnat remissyttrande till Socialdepartementet, Upphandlingsutredningen 2010.

Läs remissyttrandet här

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 juni 2013


Länk till remiss

Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)