Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning (dnr 1694/2016)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.


Boverket önskar synpunkter på följande föreslagna föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredningar:

Energi

  • förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om bestämning aven byggnads energianvändning vid normalt brukande, BEN
  • förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED
  • förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om certifiering av energiexpert, CEX
  • förslag till ändringar i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (2011 :6), BBR

Utsläpp från fastbränsleeldning

  • förslag till ändringar i avsnitt 6 i Boverkets byggregler (2011 :6), BBR

Detta ärende

Status


Från

Boverket


Svar senast

22 augusti 2016


Länk till remiss

Läs hela remissen på boverket.se