Ett effektivare plangenomförande

Delbetänkande av Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91)

STD-företagen har lämnat remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Länk till remiss

SOU 2012:91