Återbostadisering

Svenska Teknik&Designföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar.

I denna promemoria, som har utarbetats av en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet, föreslås en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset. Nybyggnadsreglerna ska därmed inte tillämpas vid byggnadsnämndens prövning av dessa ärenden. Förslaget utgör svaret på ett uppdrag att utarbeta författningsförslag som underlättar s.k. återbostadisering.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

14 februari 2017


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se