David Cramér

Branschanalytiker

David är marknadsanalytiker och ansvarar för STD-företagens marknadsrapporter samt branschindex (K84). David är också projektledare för STD-företagens Yngreråd, beståendes av yngre medarbetare i medlemsföretagen, ett utskott till styrelsen.

Bransch/Förbund

Svenska Teknik&Designföretagen

Sakområde

Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6702
Mobiltelefon: +46705826702
Epost: david.cramer@std.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm