Young Professionals (YP) är en chans till kompetensutveckling, bredare nätverk och samtidigt arbeta i projektet bliteknikkonsult.nu, som strävar mot att attrahera fler unga till branschen. På bliteknikkonsult.nu beskrivs hur branschen ser ut och YP medverkar till att berätta om hur det är att arbeta i den. Dessutom medverkar man på arbetsmarknadsdagar på KTH och Chalmers samt arrangerar andra mötespunkter mellan studenter och företag.

Korta fakta

 • Deltagarprofil: under 40 år och medarbetare i ett av STD-företagens medlemsföretag.
 • Kompetensutveckling: Utöver bredare nätverk och större branschkunskap ingår ett kompetensutvecklingsprogram i 3-4 moment; t ex gruppdynamik, coaching, affärsmannaskap eller konflikthantering.
 • Projektarbete: gruppen arbetar huvudsakligen med att profilera branschen mot studenter, för att attrahera fler unga till våra medlemsföretag. Arbetet kretsar kring hemsidan Bliteknikkonsult.nu och olika events.
 • Tidsåtgång: gruppen träffas 1-2 ggr/mån. Uppskattad tidsåtgång är max 10 h/mån.
 • Medlemskap: normalt är man med i 2 år. På så sätt behåller och förnyar man en del av gruppen varje år.

Young Professionals

Young Professionals är formellt ett utskott till Svenska Teknik&Designföretagens styrelse och rapporterar till den. Gruppen består av 12-16 unga medarbetare i medlemsföretagen.

Projektarbete

Young Professionals arbetar på ett långsiktigt uppdrag att förbättra kompetensförsörjningen för medlemsföretagen. Projektets målsättning är att stärka branschens profil för att locka fler till en karriär som teknikkonsult eller arkitekt. I nuläget ligger fokus på kommunikation mot studenter på de tekniska högskolorna (KTH & Chalmers), ett arbete som bedrivs både genom hemsidan bliteknikkonsult.nu och genom nätverkande och medverkan på arbetsmarknadsdagar.

Young Professionals uppdrag under 2017-18 är att:

 • Fortsätta att utveckla samarbetet kring driften av hemsidan med ett externt företag
 • fungera som redaktion för nytt material från företagen samt själva berätta om branschen på hemsidans blogg
 • utveckla och leda högskolenätverken samt organisera aktiviteter för att locka studenter till hemsidan och teknikkonsultbranschen

Kompetensutveckling

Deltagarna kommer att få utveckla sina kunskaper och färdigheter inom exempelvis ledarskap, gruppdynamik, affärsmannaskap eller konflikthantering genom föreläsningar, workshops och gruppövningar. Årets program är ännu inte spikat. Momenten som ingick 2016 var:  

 • Konflikthantering
 • Coaching
 • Affärsmannaskap
 • Retorik

Arbetet ger även ökad inblick i och kunskap om branschen och större förståelse för den egna delen i helheten.

Kostnad

Medverkan i Young Professionals medför en kostnad på 5000 kr/år, som är ett bidrag till kompetensutvecklingsmomentet.

Vad förväntas av deltagarna?

Deltagande i Young Professionals är ett erbjudande men också ett åtagande. För att kompetensutveckling och projektarbete ska bli givande är det viktigt att deltagarna känner engagemang och tar ansvar för att delta och bidra.

Åtagandet innebär:

 • Att vara närvarande på möten
 • Att utföra eventuella individuella uppgifter
 • Att informera om man av något skäl inte kan delta på ett möte eller fullgöra ett åtagande i tid
 • Att medverka och koordinera medverkan på studentmässor
 • OBS: medverkan gäller normalt sett över 2 år.

Vad förväntas av företaget?

Den beräknade tidsåtgången för en deltagare är ca 10 timmar/månad. Det är viktigt att deltagaren känner att den har företagets och chefens stöd i att investera den tiden.

För företaget gäller därför att:

 • Berörda chefer ska vara införstådda med vad deltagande innebär
 • Deltagare ska informeras om att berörda chefer godkänt medverkan
 • Deltagare ska ges instruktioner hur arbetet ska tidföras
 • Kostnadsbidrag om 5000 kr per deltagare och år, för kompetensutvecklingsmomentet

Upplägg 2017

Verksamhetsåret inleds med en kickoff (preliminärt 16 mars) där deltagarna får en introduktion till det kommande arbetet, samt får möjlighet att lära känna varandra för att skapa en god gruppdynamik. Därefter varvas arbete med bliteknikkonsult-projektet och kompetensutveckling. Hela gruppen möts ca 1 gång/månad, i en halvdag. Däremellan kan en del arbete och möten ske i respektive arbetsgrupp.

Intresseanmälan

För mer information och intresseanmälan, kontakta David Cramér:

david.cramer@std.se

+46 8 762 67 02