Young Professionals

Young Professionals är en arbetsgrupp för yngre medarbetare från medlems­företagen som arbetar med att synliggöra branschen bland studenter. Medverkan inbegriper även kompetensutveckling inom ledarskap, organisation och kommunikation samt möjligheten att bredda nätverket och lära sig mer om branschen.

Young Professionals

Emelie Englund, Rotpartner
Helena Engström, Incoord
Amanda Ersson, White (ordförande)
Fredrik Hedberg, Etteplan
Sarah Isaksson, Tyréns
Ellen Karlsdotter, Niras
Tobias Lindgren, BAU
Jonas Niklasson, Nyréns arkitektkontor
Johan Rudolfsson, Projektgaranti
Mikael Svensson, Hifab
Joakim Thanke Wiberg, WSP

Representant från STD-företagen: David Cramér

Projektarbete

Young Professionals arbetar med ett långsiktigt uppdrag att förbättra kompetensförsörjningen för medlems­företagen. Projektets målsättning är att stärka branschens profil för att locka fler till en karriär som teknikkonsult. I nuläget ligger fokus på kommunikation riktad mot studenter på de tekniska högskolorna, ett arbete som bedrivs både online och offline.

Online är navet i kommunikationen en webbportal – bliteknikkonsult.nu – som informerar om branschen och medlems­företagen. Webbportalen uppdateras löpande med filmklipp, artiklar, blogginlägg och annat levande material.

Offline utgår arbetet från ett nyligen etablerat samarbete med näringslivsnämnder och studentkårer på högskolorna. Syftet med samarbetet är att ge företagen en direkt kanal till studenterna, så att framtida kommunikation kan ske på ett sätt som känns intressant och relevant för båda parter.

Young Professionals uppdrag är att:

  • fortsätta utveckla webbportalens funktioner och innehåll, framförallt att öka uppdateringarna för att göra sidan mer levande, men även att få med fler medlems­företag på sidan. Bl a kommer en extern partner ta över driften av sidan
  • fungera som redaktion för nytt material från företagen samt själva berätta om branschen i webbportalens blogg
  • utveckla och leda högskolenätverken samt organisera aktiviteter för att locka studenter till webbportalen och teknikkonsultbranschen

Kompetensutveckling

Deltagarna får utveckla sina kunskaper och färdigheter inom bl.a. ledarskap, organisationsteori och retorik. Vilket fokus utbildningen får baseras delvis på deltagarnas bakgrund och egna önskemål. Genom föreläsningar, workshops och gruppövningar får deltagarna möjlighet att gemensamt utvecklas och lära känna både sig själva och varandra. Arbetet ger även ökad inblick i och kunskap om branschen och större förståelse för den egna delen i helheten.

Young Professionals Göteborg

I Göteborg har vi ett regionalt Young Professionals, som bl.a. organiserar seminarier och studiebesök med regionalt intressanta teman som kan vara till nytta för yngre konsulter i medlems­företagen. Genom detta har vi utvecklat ett regionalt nätverk med konsulter och arkitekter tvärs över yrkesrollerna. Rådet utväxlar goda idéer och får nya insikter om konsultbranschen i sin helhet. Ibland föreläser deltagarna om konsultrollen i skolor för att inspirera eleverna att kanske välja konsultyrket en dag. Se mer på Transfers hemsida. Kontakta någon i rådet om du vill engagera dig i något av detta.

Medlemmar

Love Svensson, Integra
Lina Börjesson, WSP
Filip Casteborn, Wikströms VVS-kontroll
Alexandra Claesson, Rejlers
Sofia Edholm, White Arkitekter
Jimmy Loven, VBK
Mikaela Rudling, Ramböll
Josef Quennerstedt, Liljewall arkitekter
Daniel Ögren, Bengt Dahlgren