Almega är tjänsteföretagens organisation.

almega_150.jpg

I Almega samlas tjänsteföretagen i Sverige och STD-företagen är en del av Almega. Man är organiserad i ett antal arbetsgivarförbund för att kunna erbjuda medlemsföretagen bästa kompetens, service och utvecklingskraft i arbetsgivarfrågor. Almega har dessutom en betydande näringspolitisk avdelning med experter inom skattefrågor, upphandling, kompetensfrågor och tjänsteutveckling. Almegas lobbyverksamhet är effektiv och skapar påverkan på många områden, viktiga för företagen.

Medlemsföretagens behov och krav är vägledande för verksamheten i Almega. Våra värderingar är erfarenhet, utveckling och engagemang. Tjänsteföretagen skapar jobb, 330 000 fler på tio år. I dag arbetar fler än fyra av tio i Sveriges tjänsteföretag och åttio procent av alla nystartade företag. Hälften av Sveriges BNP  bygger på tjänster. Sverige är i dag ett tjänstesamhälle och blir allt mer ett kunskapsbaserat samhälle.

Almega organiserar över 11 000 av Sveriges tjänsteföretag, som tillsammans har  drygt 550 000 anställda. I Almega finns ett brett spektra av branscher, allt från barnmorskor till begravningsentreprenörer.

Förbunden har olika historisk bakgrund och är idag sju stycken till antalet:

 • Almega Samhallförbundet
 • Almega Tjänsteförbunden
 • Almega Tjänsteföretagen
 • Bemanningsföretagen
 • IT&Telekomföretagen
 • Medie- och Informationsarbetsgivarna
 • Vårdföretagarna 

Svenska Teknik&Designföretagen är en av branscherna inom Almega Tjänsteförbunden.

STD-företagen och arbetsgivarfrågorna i Almega

Almega  företräder medlemsföretagen i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Medlemsföretagen  har tillgång till all den specialistkompetens som finns på olika expertområden.

I medlemsservicen ingår:

 • förhandling om löner och allmänna anställningsvillkor
 • information om tolkning av lagar och avtal
 • förhandlingshjälp
 • arbetsmiljöfrågor
 • rådgivning och allmän medlemsservice
 • företagsinterna utbildningar och chefsseminarier
 • pensioner och försäkringar
 • lönebildning

Almega Tjänsteförbunden/Svenska Teknik&Designföretagen träffar avtal om anställningsvillkor och löner med de fackliga organisationerna Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. Läs mer om Almega