Ny styrelse

 

Styrelse vald vid ordinarie stämma 2018-05-15
Ordförande Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB
Charlotte Bergman, ELU Konsult AB
Jan Mattsson, Sweco Architects AB
Johan Dozzi, Tyréns AB
Ljot Strömseng, Norconsult AB
Magnus Meyer, WSP Sverige AB
Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB
Per Hedebäck, Projektengagemang AB
Ulla Bergström, White Arkitekter AB

 

 

 

 

Mikael Vatn, Senior Vice President på Etteplan blir ny ordförande i Svenska Teknik&Design­företagens styrelse. Dessutom tillkommer Per Hedebäck, koncernchef och vd Projektengagemang och Charlotte Bergman, vd ELU Konsult som nya ledamöter i styrelsen.

 

– Svenska Teknik&Design­företagens arbete för att stärka förutsättningarna för företagen att verka och utvecklas blir allt viktigare. Idag företräder Svenska Teknik&Design­företagen drygt 700 medlems­företag som i sin tur har ca 35 000 medarbetare som alla har en mycket viktig roll inom svensk samhällsbyggnad och industri. Jag ser fram emot att leda styrelsen och kansliet i detta arbete under det kommande året, säger Mikael Vatn, Senior Vice President på Etteplan och nyvald ordförande för Svenska Teknik & Design­företagen.

Kontaktuppgifter

Ordförande Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB
mikael.vatn@etteplan.com

Charlotte Bergman, ELU Konsult AB
charlotte.bergman@elu.se

Jan Mattsson, Sweco Architects AB
jan.mattsson@sweco.se

Johan Dozzi, Tyréns AB
johan.dozzi@tyrens.se

Ljot Strömseng, Norconsult AB
ljot.stromseng@norconsult.com

 

 

 

Magnus Meyer, WSP Sverige AB
magnus.meyer@wsp.com

Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB
niklas.sorensen@ramboll.se

Per Hedebäck, Projektengagemang AB
per.hedeback@pe.se

Ulla Bergström, White Arkitekter AB
ulla.bergstrom@white.se