Nominera till utmärkelserna "Fyren" och "Kompassen"

Det är nu dags att nominera till STD-företagen Region Norrbottens utmärkelser "Fyren" (till en beställare) och "Kompassen" (till en konsult). Ta chansen att uppmärksamma era duktiga medarbetare och kollegor!

Samordna er gärna inom respektive bolag i Norrbotten och nominera era kandidater.

Juryn utser enhälligt vinnarna och består av styrelsen i STD-företagen Region Norrbotten: Jesper Lindgren (WSP), Urban Matti (Tyréns), Caroline Persson (Norconsult), Mattias Broström (Ramböll), Mikael Nilsson (Relitor) och Magnus Lindqvist (Sweco).

Nominera era kandidater senast den 5 oktober 2017 genom att skicka förslag på person och motivering till magnus.lindqvist@sweco.se.

Kompassen
STD-företagen Region Norrbotten instiftade år 2007 konsultpriset ”Kompassen” för att uppmärksamma och premiera konsulter och arkitekter i deras arbete för att främja utvecklingen av branschen i länet. Priset ska kännetecknas som branschens ledstjärna för framstående konsulter inom arkitektur‐, teknik‐, och industriområdet.
Pristagaren ska vara en förebild för övriga personer och stå för följande saker:

 • Utföra kvalitets-, energi- och miljöriktiga projekt med okonventionella nydanande metoder.
 • Höja statusen inom branschen genom sin yrkesskicklighet
 • Vara engagerad och kreativ med stor initiativförmåga
 • Utveckla och förnya branschen på ett självständigt sätt
 • Vara tekniskt och ekonomiskt affärsmässig

Fyren
STD-företagen Region Norrbotten instiftade år 2007 beställarpriset ”Fyren” för att uppmärksamma och premiera beställare eller annan person som främjat utvecklingen av branschen i länet. Priset ska kännetecknas som branschens ledstjärna för övriga i branschen.

Kriterier:

 • Beställare eller annan person som främjar utveckling av branschen i länet
 • Utvecklar och förnyar organisationen
 • Förebild för övriga beställare
 • Ledarskap
 • Initiativförmåga
 • Aktiv, kreativ, handlingskraftig och beslutsmässig
 • Entreprenörskap
 • Visionär
 • Relationer till STD-företagen och näringsliv
 • Affärsmässigt kreativ vid konsultupphandling