Svenska Teknik&Designföretagen satsar på att stärka den regionala verksamheten i föreningen.

Skatter3.jpg

Vi har idag flera verksamma regioner, med egen styrelse och aktivitetsplaner.

Syftet med den regionala verksamheten är bland annat att:

  • driva branschfrågor lokalt/regionalt genom att påverka kunder, myndigheter och politiker.
  • stimulera kollegial samverkan och inspirera varandra till utveckling.
  • arrangera föreläsningar, kurser, utbildningar för kompetensutveckling.
  • ha nära samverkan med utbildningsforum på orten för att kunna påverka kompetensförsörjningen i regionen.
  • ha ett gemensamt forum för arbetsgivarfrågor.

Här finns regional verksamhet idag:

  • Kronoberg (Växjö)
  • Väst (Göteborg)
  • Kalmar
  • Stockholm – ingår i rådsverksamheten
  • Norrbotten (Luleå)

Om du som medlem är intresserad av regionverksamheten, kontakta STD-företagens kansli, så får du kontaktpersoner på din ort.