Teknikkonsulter, arkitektkontor och industrikonsulter står inför ett antal större utmaningar de kommande åren. Därför beslutade styrelsen att från och med januari 2016 inrätta ett antal nya grupper och råd för att ytterligare stärka konsultbranschens röst i angelägna frågor. Målsättningen är att samla kraften från både arkitekter, teknik- och industrikonsulter i gemensamma utmaningar. Dessa grupper ersätter tidigare expertgrupper.

YngreradetAbstakt.jpgVarje råd ska ha en ordförande, vald av styrelsen, en verksamhetsplan som är utformad i samråd med styrelsen samt ha en kontaktperson från styrelsen. Alla medlemsföretag är välkomna att engagera sig i respektive arbetsgrupp. Vi behöver stärka vår röst på många fronter om vi ska kunna stärka vår ställning som bransch. Om du är intresserad av att medverka i en grupp, mejla till respektive kanslirepresentant (se kontaktuppgifter nedan).

Styrelsen har även prioriterat ett antal projekt som STD-företagen driver. Dit hör både ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning, forskning och innovation, på att belysa utmaningarna med konsultmäklare och branschens profilering på hållbarhet. Dessa projekt drivs inom ramen för de nya råden och arbetsgrupperna.

  • ARKITEKTRÅDET

Ett stort antal frågor är aktuella som rör landets arkitektkontor; forskningsfrågorna, kompetensförsörjning, är några av dessa. Ett nordiskt möte för arkitektföretag arrangeras varje år under våren där representanter från Arkitektrådet medverkar.

Ordförande och
styrelserepresentant: Ulla Bergström, White
Kanslikontakt: magnus.hoij@std.se

  • INDUSTRIKONSULTRÅDET

För våra industriteknikföretag är forsknings- och innovationsfrågorna extra viktiga, inte minst när en ny proposition i dessa frågor är på väg från regeringen. Rådet jobbar även med villkoren för konsultföretagen på den privata marknaden.

Ordförande: Klas Persson, Sigma Technology
Styrelserepresentant: Mikael Vatn, Etteplan
Kanslikontakt: anders.persson@std.se

  • KOMMUNIKATIONSRÅDET

Gruppen arbetar med att utveckla branschens profil: hur lyfter vi fram våra unika kvaliteter? Även arbetet med Almedalen samordnas här.

Ordförande: Linus Almqvist, Ramböll
Styrelserepresentant: Pär Hammarberg, COWI 
Kanslikontakt: Linnea Kvist, linnea.kvist@std.se

  • KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSRÅDET

Branschens behov av mer kompetens är en överlevnadsfråga. Gruppen jobbar både med att kartlägga kompetensbristen och att hitta vägar för att få in kompetens, bland annat från andra länder.

Ordförande: Maria Lindfelt, WSP
Styrelsens representant: Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor
Kanslikontakt: david.cramer@std.se

  • HR-RÅDET

Gruppen har tillsatts med syfte att utbyta erfarenheter kring allmänna och specifika HR-frågor inom branschen, utveckling av kollektivavtalet och användas som referensgrupp i avtalsförhandlingarna.

Ordförande: vakant
Styrelsens representant: vakant
Kanslikontakt: joakim.josefsson@almega.se

  • YOUNG PROFESSIONALS

Våra yngre konsulter i samhällsbyggnadsbranschen är viktiga ambassadörer för hela konsultsektorn. Målet är att deras närvaro på arbetsmarknadsdagar bidrar till att fler får upp ögonen för våra bolag. Läs mer om Young Professionals.

Ordförande: Amanda Ersson, White
Styrelsens representant: Ljot Strömseng, Norconsult
Kanslikontakt: david.cramer@std.se

  • ANLÄGGNINGSGRUPPEN

Anläggningsgruppen fokuserar på konsultaffären med syfte att föra en konstruktiv och utvecklande dialog med de stora anläggningskunderna, framförallt Trafikverket, men även andra som Stockholms stad, Göteborgs Stad, SL och SKL.

Ordförande: Torbjörn Spetz, COWI
Styrelsens representant: Johan Dozzi
Kanslikontakt: eskil.sellgren@std.se