Svenska Teknik&Designföretagens årsmöte med efterföljande seminarium hölls den 16 maj på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Under förmiddagen hölls den formella delen av årsmötet. Dels presenterades året som gått, dels året som kommer – de viktigaste händelserna, föreningens utveckling, med mera.

Efter lunch hölls ett seminarium:

Teknik och samhälle växer samman

Internet of Things, big data, och artificiell intelligens skapar nya strukturer i näringslivet. Tidigare har IT-konsulterna i huvudsak varit inriktade på att digitalisera de administrativa processerna, medan teknikkonsulterna i huvudsak varit inriktade på att digitalisera verksamhets- eller produktionsprocesserna. Den tekniska utvecklingen gör att de nu ställs mot varandra. 

Vad innebär det för ingenjörs- respektive IT-branschen?

Medverkande
- David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
- Maria Gårdlund, vd Sweco Position
- Richard Lind, vd Stockrose
- Maria Grimmer, affärsområdeschef Ramböll
- Nils Karlsson, vd Ratio

Moderator
Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

shutterstock_560033083litenB.jpg