Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn.

Med 720 medlemsföretag, som tillsammans har ca 34 000 anställda, representerar STD-företagen nära två tredjedelar av branschens resurser.  Vi ingår i Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv. Almega organiserar mer än 10 700 medlemsföretag inom ett 60-tal olika branscher.

Verksamhet

STD-företagen erbjuder service och rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Vi fokuserar på ett antal viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen att verka både som affärsmässig part och som arbetsgivare.

Vi ser gärna att medlemmarna är aktiva i föreningen, antingen genom att själva medverka i våra nätverk, alternativt genom att ta kontakt med styrelsen eller kansliet  med tankar och idéer kring verksamheten.

En stor del av vår verksamhet sker regionalt. Vi har flera aktiva regionstyrelser som samlar medlemsföretagen i respektive region för att gemensamt driva viktiga frågor – se Regioner.

Från och med 2016 jobbar STD-företagen i ett antal nya råd och arbetsgrupper för att stärka konsultbranschens röst i angelägna frågor. Målsättningen är att samla kraften från både arkitekter, teknik- och industrikonsulter i gemensamma utmaningar. Dessa grupper ersätter tidigare expertgrupper. Se Råd och arbetsgrupper

STD-företagen fungerar som språkrör för branschen. Vi samlar branschen och ger uttryck för det angelägna. I vissa frågor är det känsligt för det enskilda företaget att agera i egen sak, då kan branschen istället driva frågan. Vi möter kunder, myndigheter och politiska beslutsfattare – ibland i debatt men oftast i dialog. Större kunder ser ofta STD-företagen som sin första ”remissinstans”, liksom myndigheter och utredare. Läs mer