Räkna ut medlemsavgift

Medlemsavgiften till Svenska Teknik&Designföretagen baseras på lönesummorna i ditt företag. Vi hjälper dig att beräkna din uppskattade medlemsavgift nedan.

Uträkningen fungerar inte om företaget

- har fler än 249 anställda
- är del av en koncern.

Om så är fallet, kontakta oss - se kontaktpersoner nedan.

Teknik, design och arkitektur

  • Teknik- och designföretag

    Tillhör Almega Tjänsteförbunden