HAR ERT FÖRETAG KONSULTANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD?

STD-företagen har sett till att förhandla fram omfattande och förmånliga försäkringslösningar till våra medlemsföretag. Som medlemsföretag kan ni enkelt ansluta er till dessa.

Den försäkring som är viktigast för själva företaget och dess verksamhet är STD-företagens FÖRETAGSFÖRSÄKRING inkl. konsultansvar. Försäkringen bygger på Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09. Försäkringen innehåller förmånligare villkor än ni normalt får om ni tecknar försäkring direkt i ett försäkringsbolag.

Här följer några av fördelarna:

  • Villkoren är mycket omfattande och specifikt anpassade för våra medlemsföretags verksamheter.
  • Vi som grupp är starka och attraktiva på försäkringsmarknaden, vilket ger oss fördelar i såväl flexibilitet som premie.
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra försäkringen tillsammans med vår samarbetspartner, försäkringsförmedlaren Aon Sweden.
  • Konsultansvarsförsäkringen följer bestämmelserna i AMA AF Konsult 10.
  • Då behov av att anpassa försäkringsskyddet för enskilda avtal finns har vi sett till att detta enkelt hanteras i samarbete med försäkringsgivarna.
  • Länsförsäkringar Sak, som är försäkringsgivare för konsultansvarsförsäkringen, är den försäkringsgivare i Sverige idag som är störst inom ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter.
  • Försäkringen är en trygg lösning i det att hanteringen av skadeärenden kontinuerligt är föremål för översyn av STD-företagen och Aon Sweden.   
  • En del av lösningen är STD-företagens Försäkringsservice dit ni enkelt kan vända er för att få snabba svar på försäkringsfrågor.

Se över ert försäkringsskydd


Vi erbjuder er nu att se över ert försäkringsskydd tillsammans med Aon Sweden.

Fyll i offertanmälan (länk) och skicka in den tillsammans med ert befintliga försäkringsbrev, antingen via brev eller med e-post.

Adress:

E-post: stdforsakring@aon.se.

Ni kommer därefter bli kontaktade för förslag på offert och för diskussion av ert försäkringsbehov.


Uppdaterad försäkringssida - nu öppen för alla


STD-företagens försäkringssida på webben är nu uppdaterad och tillgänglig för alla. Dock måste man vara medlem i Svenska Teknik&Designföretagen för att kunna teckna försäkringar.

Läs mer om försäkringarna, kontaktuppgifter, etc, här.