Med regeringsskiftet nyligen följde inte oväntat ett antal förändringar – några uppenbara, andra inte lika självklara. Det uppenbara var såklart nya ministrar och statssekreterare. Vad dessa vill med sina olika uppdrag vet vi ganska lite än så länge. Det lär klarna med tiden.

Mer förvånande har varit alla turer kring några av landets allra största infrastruktursatsningar: exempelvis Förbifart Stockholm, Slussen, Västlänken och kanske även Bromma flygplats. Just nu är det osäkert hur framtiden kommer att se ut och vad det kan få för följdverkningar för andra projekt.

Det går givetvis att ha olika åsikter om alla dessa – och många andra – projekt. Men vad som enar de riktigt stora infrastrukturprojekten är att de är tätt kopplade till en mängd andra, större och mindre projekt. Ändras det ena får det konsekvenser för mycket annat. Det arbete som redan är nedlagt i projektering och planering görs inte om i en handvändning. Även om konsultbranschen kan tjäna något på kort sikt på att få nya uppdrag som en konsekvens av dessa nya förutsättningar tror jag ändå att det är få som gillar att gamla beslut ständigt rivs upp.

Det är kanske värt att notera att samtidigt som det parlamentariska och politiska läget är relativt osäkert ger våra medlemsföretag en ganska ljus bild av sin framtid i vår Investeringssignalen som gått ut i dagarna. I den ger branschen sin bild av hur de ser på de kommande sex månaderna, och signalerna är relativt ljusa.

Givetvis kommer vi på STD-företagen att göra vad vi kan för att lyfta fram de utmaningar och möjligheter som just vi som bransch står inför. Våra företags kompetenser och kunnande är helt centralt för att vi ska kunna bygga ett modernare, effektivare och mer hållbart Sverige. Det tror jag att många vet.

Nu gäller det bara att få beslutsfattare på alla håll att lägga tillräcklig kraft och resurser på planering och projektering. Där har vi en lång resa kvar.

Nystart

Själv har jag ägnat mina första veckor åt att träffa mycket folk, att skaffa mig en bild av verksamheten och att hitta de viktigaste frågorna inför 2015. Utan tvekan står mötet med medlemmar, andra branschföreträdare och beslutsfattare högt på min prioriteringslista även under vintern.

Har du några tankar om vad vi som branschorganisation ska prioritera eller saker som du vill lyfta fram? Hör av dig till mig i så fall!