Nytt från Boverkets byggråd

Boverkets byggråd sågs den 23 september i Karlskrona.

Ett antal frågor togs upp, bl a följande:

  • En expertfunktion för fuktskador föreslås som en del av Byggrådets verksamhet med eget anslag. Remiss under hösten.
  • BBR behöver förenklas då förändringar sker snabbt och det finns ett behov av snabba revideringar. 
  • En förstudie har gjorts gällande ombyggnad och andra ändringar av byggnader. Den ska ligga på Kunskapsbanken senast den 31 december.
  • Kontrollplanens funktion har undersökts. Resurser för tillsyn och kontroll saknas ofta, vilket naturligtvis försämrar resultatet.
  • Det finns ett regeringsuppdrag att genomföra kompetensinsatser i PBL. Målet är att främja en mer effektiv och enhetlig tillämpning.
  • Boverket arbetar med ”Strategin för god bebyggd miljö” och rapporterar till Miljödepartementet den 1 december 2014. Den fokuserar på bebyggelsestruktur och transporter med perspektivet energiresurser och hushållning.
  • Miljöindikatorer: Man vill sprida kunskap om sektorns påverkan och utveckling, och har i rapporten (KTH/SCB) koncentrerat sig på sju indikatorer huvudsakligen med luft, energi och avfallsaspekter.
  • Tre energiuppdrag presenterades: utvärdering av lågenergibyggnader, demoprojekt för främjandeåtgärder samt kvantitativa riktlinjer för energihushållningskrav.
  • Boverket presenterade också en strategi för arbete med utsatta stadsdelar i form av ett embryo med viktiga punkter.