Internationaliseringen är en av de viktigaste trenderna, och vi inom konsultsektorn är inget undantag. Det ställer oss inför en hel del utmaningar, men också en hel del möjligheter.

En tydlig konsekvens är att vi ser allt mer av internationella aktörer som ger sig in på den svenska marknaden. Många köpare efterlyser också fler internationella anbudsgivare. Dessutom söker sig både ingenjörer och arkitekter till den svenska arbetsmarknaden, där det med rätt kompetens kan vara relativt lätt att få jobb.

En annan konsekvens av internationaliseringen är att internationella regelverk sakta men säkert ökar i betydelse, bland annat ökar intresset för FIDIC-avtalen även i Sverige.

Å andra sidan finns stora möjligheter för svenska konsultbolag att söka sig ut i världen. Vi vet att vårt kunnande, vår förståelse för världen och inte minst vår affärskultur är väl sedda ute i världen.

Vi på STD-företagen möter detta på flera sätt.

Dels har vi ett flertal internationella mötesplatser, där vi både lär oss mer om internationella trender och knyter kontakter för att vidare utveckla branschens nätverk. STD-företagen är medlemmar i både den europeiska branschorganisationen för rådgivande ingenjörer, EFCA, och den internationella motsvarigheten, FIDIC. Vi har dessutom ett mycket gott och väl fungerande samarbete med både arkitektorganisationer och teknikkonsultbranschens representanter i Norden.

Men vi lyfter också fram konsultbranschens förmågor och kapacitet som en exportnäring. Det budskapet har vi både spridit själva, bland annat nyligen på UDs handelsdagar, men också via Sveriges Arkitekter, där vi formulerat ett inspel till regeringens exportstrategi.

Jag är övertygad om att just de internationella frågorna kommer att öka i betydelse. Våra nätverk och vår kunskap om världen blir allt viktigare. Och jag tror att vi kommer att få se en hel del nya aktiviteter, både hos våra medlemsföretag och inom branschorganisationens arbete.

Har du egna tankar om hur vi som bransch bör utveckla vårt internationella arbete, så hör gärna av dig till mig.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen