Året är snart slut, men därmed närmar vi oss också starten på nästa. Nyåret blir också starten för den nya verksamhetsplan som styrelsen nyligen lagt fast. I den finns det några tydliga linjer, som vi på kansliet och inom STD-företagen behöver lägga extra fokus på.

Tydligast är frågan om kommunikation och det utåtriktade arbetet. Vår bransch står för en otroligt viktig del i det moderna samhällsbygget. Det måste fler få höra.

Jag själv har en bakgrund inom kommunikation, med många år inom journalistiken innan jag började på STD-företagen i oktober. Jag vet hur svårt det kan vara att förklara svåra samband och tekniskt kunnande. Men just det ser jag som en sporre, inte som ett problem. Vi – och då inkluderar jag hela branschen och alla våra medlemsföretag – måste ännu tydligare förklara vad det är vi bidrar med i samhällsbygget och hur vår bransch fungerar. Först om vi når ut kommer vi att kunna få gehör för våra hjärtefrågor.

Batteriet av åtgärder här är många. Kommunikation är som bekant ett vitt begrepp. Flera har vi redan jobbat med länge: nyhetsbrev, seminarier, sociala medier och mycket annat. Andra kompetenser måste vi utveckla och bli bättre på; allt från lobbying till kampanjer kan bli ännu tydligare. Och ytterligare några ska vi göra tillsammans med andra, både inom Almega, Svenskt Näringsliv och i samhället för övrigt. Givetvis måste vi också vässa våra argument och vårt budskap. Det utgör den andra viktiga delen av vår verksamhetsplan för 2015.

Förutom att slåss för bättre villkor för branschen i stort ska vi också vara tydliga med hur vi tillsammans med näringslivet i stort bidrar till utveckling, tillväxt och entreprenörskap. Fler måste förstå att just teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter står bakom den moderna infrastrukturen, nya tjänster i fordonsbranschen, den moderna stadens utveckling och mycket, mycket annat.

Om marknadsföring och tydliga budskap kring vårt arbete är de två första delarna i verksamhetsplanen är STD-företagen som en mötesplats den tredje. Vi har redan många mötesplatser för branschens företag, men jag tror att det kan bli ännu fler och ännu bredare. Det finns många frågor som vi behöver ventilera, både inom branschen och med våra kunder, politiker och internationella partners.

Verksamhetsplanen är nu en grund som vi på kansliet ska omsätta till praktisk handling. I det behöver vi både hjälp och feedback. Jag hoppas att du vill vara med att flytta fram branschens positioner. I det arbetet kan vi inte bli för många.

God jul och gott nytt år!

Magnus Höij
Vd, STD-företagen

Not: Verksamhetsplanen kommer inom kort att publiceras på webben, under fliken "Om oss".