Vi på branschföreningen genomförde en medlemsenkät före sommaren. Många önskemål och goda förslag kom från de som svarade.

Väldigt många tyckte att kansliet ska jobba med följande områden:

  • Jobba med lobbyfrågor
  • Synliggör arkitekten och teknikkonsultens kompetens och viktiga roll för samhällsutvecklingen
  • Stärk branschföreningens varumärke

Det här måste vi göra tillsammans! Det är inte bara en ”kansliangelägenhet”. Vad kan man göra? Ja ett exempel är att vi svarar på remisser. Varför då? Om vi kopplar det till ovanstående punkter kan man tänka så här: Vi driver lobbyfrågor som medlemmarna står bakom. Vi vill påverka politiker och myndigheter att göra saker för att förbättra olika processer, företeelser, lagar, förordningar osv i samhället för att ge bättre förutsättningar för medlemsföretagen att verka som företag, samhällsutvecklare och för Sveriges utveckling. När vi eller andra har nått fram med synpunkter och en förändring ska ske skrivs det förslag till ändringar som sedan skickas ut på remiss för en bred förankring. Om vi då inte engagerar oss och svarar på dessa så syns vi inte och påverkar inte att förslagen går i vår riktning.

Om vi svarar har vi chans att påverka för oss viktiga frågor, vi synliggör arkitekternas och teknikkonsulternas kunnande och engagemang. Och vi synliggör branschföreningen! Dels sprider vi kunskap om att den finns och dels att den står för god samlad kompetens.

Kontentan av detta resonemang är: om ditt företag får en möjlighet att lämna synpunkter på någon typ av förslag som berör er verksamhet – svara gärna själva som företag, men svara också tillsammans med kollegorna genom din branschförening så gör vi dubbel nytta!