Den 30 oktober höll STD-företagen ett upphandlingsseminarium i Luleå. Uppslutningen var bra och aktiviteten hög bland deltagarna!

Seminariet inleddes med att STD-företagen berättade hur Region Norrbotten arbetar med olika frågor, bl a upphandlingsfrågor. STD-företagen informerade om branschföreningens fokusområden och syftet med varje område. Seminariet fortsatte med en presentation om upphandling av god kvalitet utifrån de budskap som finns i skriften ”Att upphandla arkitekt och teknikkonsulttjänster” och STD-företagens egen vägledning för upphandling. Andra frågor som berördes var osund strategisk prissättning och möjligheten för upphandlande myndigheter att skicka preliminära förfrågningsunderlag på extern remiss till marknaden. Dagen avslutades med intressanta och aktiva dialoger mellan deltagarna.

Medverkade från STD-företagens kansli gjorde Lena Wästfelt och Pernilla Samuelsson och från Region Norrbotten Jesper Lindgren, WSP Byggprojektering.