Och göra prognoser om en framtida utveckling? I december kommer årets Branschöversikt. Den visar företagens utveckling under året som gått. Blev det som du trodde? Vem köpte vem, vilka gick raskt upp mot toppen, vilken föll ifrån och var hamnade ditt eget företag? Ibland säger olika ledningspersoner att det är just på grund av Branschöversikten som man är med i branschföreningen. Den är i särklass! Och det tycker även många andra aktörer – både inom och utom landet.

Förmågan att prognostisera är imponerande – om det faller in. Men många gånger blir vi också lurade. Statistikern Nate Silver har gurustatus och med sin bok "The signal and the noise: Why so many predictions fail – But some don’t?" reder han ut begreppen. Han menar att börsen är lika svår att förutsäga som vädret. Ändå mäts vädret med avancerad teknisk utrustning, medan börsen oftast är ett självobserverande system med flera inblandade aktörer som söker ett mönster. När det kommer till att förutsäga klimatförändringar menar Silver att detta är ett extremt komplext område att observera. När han följt olika dataserier och förutsägelser visar det sig att några är helt felaktiga, andra överraskande bra och några intellektuellt ohederliga.

Konsten är att få syn på det som ännu inte skett. Idag översköljs vi av information. Vi har fler mediekanaler än någonsin tidigare. Vi är ständigt uppkopplade och signaler bara väntar på att plockas, sammanföras och visa riktningen. En del personer slänger sig gärna med siffror. Siffror som de plockat men alltför sällan sätter i sitt sammanhang. Du kan briljera – men kan du prognostisera?

STD-företagens styrelse har stakat ut riktningen för nästkommande år. En ny företeelse är att höja nivån på omvärldsbevakningen. Vi är i en tid när vår bransch står inför förändringar på marknaden och styrelsen vill att alla medlemmar ska kunna hålla sig informerade om utvecklingen och eventuella konsekvenser. Såväl bruset som komplexiteten sätter gränser för vad vi kan åstadkomma när det gäller förutsägelser och prognoser. En viktig bit på vägen är dock att få vaskad information som blir till kunskap. Besluten måste du däremot själv fatta. Och det är just i den förmågan – att omvandla kunskap till beslut – som kommer att avgöra företagets konkurrenskraft på marknaden.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen