STD-företagens frukostmöte den 21 november om aktuella idéer och visioner för Växjö stad lockade drygt 100 deltagare. Värd var Mats Elgström, LBE arkitekt.

"Framtidens Växjö" är ett ämne som engagerar. Aktuella idéer och visioner för Växjö stad, som är på väg mot 100 000 invånare 2030, presenterades av planeringschefen i Växjö kommun Kristina Thorvaldsson. Det finns flera delmålsättningar  för tillväxten: Växjö ska fortsätta vara ett regionalt centrum, staden ska bli tätare och få fler kärnor och få en djärvare arkitektur, dock med respekt för det befintliga. Växjö ska vara sjöarnas och parkernas stad – en vision som kräver en åtgärdsstrategi för Växjös sju sjöar. 

Växjö 1.jpg

Andreas Hedrén, som är sjömiljöansvarig i kommunen, beskrev den aktuella statusen på sjöarna som allt mellan frisk badsjö och en sanitär olägenhet. Med hjälp av massiv datainsamling och modellsimuleringar får man nya möjligheter att ta fram de program som krävs för att göra sjöarna till en fantastisk tillgång för invånarna.

Avslutningsvis redovisade Peter Rydell, projektledare för Växjös största byggprojekt någonsin, stationsområdet, aktuell status och planer för detta stora centrumområde. Här kommer att byggas 400–500 bostäder, 8 000 m2 kontor, parkeringsgarage, resecentrum, kollektivtrafiksgator, gångbroar m.m. Här planeras också för ett niovåningars "World Trade Center". Det är ett för Växjö gigantiskt projekt som har tagit mer än tio år att planera och kommer att ta kanske tio år till innan alla delar är klara. Just nu håller Banverket på med att i grunden bygga om bangården och stationsområdet.