Sedan den 1 juli 2013 är de eurokoder som finns översatta till svenska tillgängliga för kostnadsfri nedladdning på SIS webbplats för de som är bosatta eller verksamma i Sverige.

Ytterligare eurokoder kommer att bli tillgängliga för nedladdning när de har översatts och kvalitetssäkrats.

Även tillägg och ändringar till de tidigare översatta eurokoderna kommer att översättas kontinuerligt.

Länk till sidan på sis.se: www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

 

Vad är eurokoder?

Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk. Bygg- och anläggningsverksamheten har alltid varit nationellt orienterad men eurokoder öppnar för en mer global marknad, vilket ger en positiv effekt på konkurrensen och priserna.