Tävlingen för innovativa lösningar för hållbara, smarta och attraktiva städer.

Den 7 oktober öppnade Nordic Built Cities Challenge, en tävling som syftar till att lyfta fram innovativa, hållbara, smarta och attraktiva nordiska lösningar på de urbana  och globala utmaningar som Norden och världen står inför.

Syftet med tävlingen

Syftet med tävlingen är att visa på nordiska breda, innovativa koncept och lösningar för hållbara och smarta städer som är attraktiva att leva i, med potential för affärer på internationella marknader.

Nordic Built Cities Challenge omfattar sex deltävlingar med sex olika urbana utmaningar och en nordisk tävling, Nordic Built Cities Challenge Awards, för finalisterna. Bakom tävlingen står Nordic Innovation, som genomför tävlingen på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Vem kan tävla?

Tävlingen riktar sig företag verksamma inom bygg- och konsultbranscher (teknik, energi, arkitektur, lösningar för avfall, transporter, ”smart cities” med mera), nystartade företag och till företag inom informations- och kommunikationsteknik  i de nordiska länderna samt andra företag och studenter som kan bidra med sociala innovationer.

Sex stadsutvecklingsprojekt är utvalda:

  • Sege Park i Malmö, Sverige
  • Trygve Lies plass i Oslo, Norge
  • Kera i Esbo, Finland
  • Karlsnes hamn i Kopavogur, Island
  • Hans Tavsens Park och Korsgade i Köpenhamn, Danmark
  • Runavik på Färöarna

Läs mer om de sex utmaningarna och tävlingen på nordicbuiltcities.org/thechallenge/

Sista dag att lämna in tävlingsbidrag är den 17 december 2015.

Nordic Innovation välkomnar till nordiskt ”matchmaking-event” i Stockholm den 5 november 2015

Vill du veta mer om tävlingen och hitta samarbete? Nordic Innovation bjuder in intresserade nordiska företag, studenter, nystartade företag och sociala entreprenörer att delta i ett nordiskt ”matchmaking-event” i Stockholm den 5 november 2015.

Syftet med arrangemanget att underlätta för samarbete över de nordiska gränserna i tävlingarna.

För mer information och anmälan: nordicbuiltcities.org/nordic-matchmaking-event/

Kontakpersoner

Kristina Mårtensson, Programme Manager
Telefon: +47 (0)90 40 76 69
E-post: k.martensson@nordicinnovation.org

Malin Kock Hansen, Senior Communication Adviser
Telefon: +47 (0)95 92 49 53
E-post: m.kock@nordicinnovation.org