I veckan presenterades den statliga utredningen ”Gestaltad livsmiljö: en ny politik för arkitektur, form och design”.

Utredaren Christer Larsson fick uppdraget av den förra regeringen, men lämnade alltså i veckan över sitt betänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Utredningens förslag är i huvudsak kloka, väl avvägda och hoppingivande. Det finns förslag om att inrätta en ”Statsarkitekt” inom Statens Fastighetsverk. Det kan bli symboliskt viktigt och en ny, central röst för arkitekturen i Sverige.

Utredningen föreslår också en ny myndighet, där dagens ArkDes ombildas till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö, med ett uppdrag att vara en nationell mötesplats för att visa upp de möjligheter som arkitekturen ger. Även detta är ett bra förslag, som i bästa fall kan bidra till att stärka arkitekturens roll i debatten i stort.

Christer Larsson vill också att statens stöd till export av arkitekturtjänster stärks. Det bedömer jag av helt avgörande vikt. Trots att svenska arkitektkontor har ett mycket gott rykte internationellt är stödet från riksdag och regering nära noll. Det är oroväckande, både för att vi som nation missar goda möjligheter till export, utan också för att vi riskerar att utebli eller göra sämre ifrån oss än nödvändigt på redan existerande arenor där arkitektfrågor diskuteras och branschens kunnande visas upp.

Bland många andra förslag vill jag nämna de som rör offentlig upphandling. Forskningen kring detta svåra område bör stärkas, föreslår utredaren, plus att Upphandlingsmyndigheten bör ta fram bättre stöd till offentliga köpare.

Utredningen kommer nu att bli föremål för diskussion och sannolikt även remiss. Vi på STD-företagen kommer givetvis att ytterligare understryka de frågor som vi bedömer extra viktiga framöver.

Men viktigast av allt är att denna utredning får konkreta resultat. Det finns många frågor som politiken borde kunna sköta bättre när det gäller den svenska arkitekturbranschen.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen