Nu har den nya tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till Elkonstruktör på Campus Nyköping startat.

Utbildningen inleddes med ett introduktionspass och därefter tog affärskunskap och projekteringsmetodik vid. Ytterligare två kurser har påbörjats, entreprenadjuridik och projektering med datorn som verktyg. Klassen består av 34 studerande, varav två tjejer, och snittåldern ligger på 28 år.

De 34 studerande är fördelade på fyra studieorter:

  • Nyköping: 13 st
  • Lidköping: 10 st
  • Gävle: 7 st
  • Bollnäs: 4

Modern videokonferensteknik används för kommunikation mellan orterna. Föreläsningarna sker oftast från Nyköping, men ibland är läraren på plats i Lidköping eller Gävle.

Utbildningen är framtagen på initiativ och i samverkan med STD-företagens Temagrupp Installation. Kontakta Saga Hellberg om du önskar mer information.

Läs mer om utbildningen