Regeringen har lagt sin Forsknings- och Innovationsproposition för riksdagen att fatta beslut om. För att behålla nivån på välfärden i landet behöver vi vara fortsatt starka i vår internationella konkurrens. Genom att satsa på utveckling vill regeringen stärka upp näringslivet. Synsättet som genomsyrar propositionen är att forskningen markant ska komma till nytta i företagen.

Regeringen har föreslagit 4 miljarder kronor mer på årsbasis och samhällsbyggnadssektorn har fått rejält med pengar i denna omgång. Forskningsinstituten Formas och Vinnova kommer starta olika strategiska forskningsprogram för att stärka såväl samhällsbyggnad som industrikonsulting. Energimyndigheten har också fått pengar för bland annat energieffektivisering i miljonprogrammen och näranollbyggnader. Lägg här till Trafikverket som har en forskningsbudget på 500 miljoner per år. Med andra ord – det är nu vi lyfter!

För att företagen ska kunna påverka och få del av forskningen krävs en medfinansiering. Inför propositionen gick flera av företagen i samhällsbyggnadssektorn ut och deklarerade att man var beredda till en satsning. Bland annat Sweco, Tyréns, ÅF och White har egna forskningsfonder.

Men hur gör man som litet företag? Bästa sättet är att vara aktiv och medverka där det händer. Att ha nära anknytning till den högskola, universitet som finns på orten. Runt själva forskningsprogrammen kommer det att finnas arenor av olika slag där man kan medverka. IQS är det nav inom samhällsbyggnad som kommer ordna matchningen mellan forskare och företag. Ett sätt att komma riktigt nära det senaste är att själv ta in en doktorand i verksamheten, t ex på halvtid.

För de konsultföretag som har kunder inom industrin gäller samma sak. Här är det i huvudsak Vinnova som hanterar medlen. Inom kansliet håller vi kontakt och kommer informera om möjligheter framöver. Vi har även knutit till oss ett par forskare för att fördjupa förståelsen för hur kunskapsprocessen kan se ut med ett stimulerande kunskapsutbyte mellan företag och forskare. Vi behöver dem – men de behöver också oss!
För att kunna tillgodogöra sig det nya behöver varje företagsledning fundera över hur det egna kunskapssystemet ser ut. Hur blir individens kunskap tillgänglig för alla i företaget? Hur kan ni knyta till ny kunskap och bygga in det i systemet? Och tänk på att forskningen kan innebära teknisk utveckling, men också utveckling av tjänsteutbudet och affärsmodellerna.

I skrivande stund är det verksamhetsplanen för 2013 som står på agendan för STD-företagen. Styrelsen har identifierat fyra fokusområden – Framtida konsultaffären, Kompetensförsörjning till branscherna, Attraktiv arbetsgivare och Politisk påverkan. Under den senare finns sex lobby-områden där vi kommer påverka och skapa inflytande. Dessa kan du läsa mer om inom kort på vår webb - se "Påverkan" i bildsnurran.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen