Våra ingenjörs- och arkitektföretag erbjuder inte bara en unik kompetens inom design, formgivning, samhällsbyggnad och teknisk utveckling. Vi har också ett arbetssätt som erbjuder specialisering, riskminimering, affärsutveckling och kompetenstillväxt.

Vardagen på STD-företagen består inte bara i att slå vakt om det ingenjörs- och arkitektkunnande som våra företag besitter och erbjuder på marknaden. Vi slåss också för den roll inom näringslivet som våra oberoende företag har i form av rådgivare, experter eller utvecklingsavdelningar.

Båda perspektiven är mycket viktiga. Givetvis slåss vi för att ingenjörskunnandet och respekten för planering i tidiga skeden ska öka. Vi behöver mer utrymme för arkitekternas kreativitet, för konstruktörernas beräkningsarbete, för produktdesignarbetet och för samhällsanalyserna om hur städer och infrastruktur samspelar.

Men lika angeläget är att förstå att detta arbete i många fall sker på ett bättre sätt i fristående företag. Inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tyvärr finns det ganska många som inte har förstått detta. Inte sällan kritiseras ”konsultkostnaden” hos exempelvis stora offentliga beställare. Ofta handlar det om en oförståelse för hur vår bransch arbetar.

De fristående ingenjörs- och arkitektföretagen erbjuder en lång rad fördelar jämfört med att samma individer skulle jobba på ett byggföretag, ett industriföretag eller en kommun. För det första skapas en specialisering, där experter kan samverka och erbjuda sina tjänster till en lång rad kunder. Det är samhällsekonomiskt bra.

Företagen som erbjuder ingenjörs- och arkitekttjänster är också bredare, har fler kompetenser som samverkar och kan paketera sina erbjudanden på helt nya sätt, som en köpare kanske inte hade övervägt alls om kompetensen var cementerad i den egna organisationen. Det är bra för kundernas affärsutveckling.

De enskilda medarbetarna, exempelvis ingenjörerna, arkitekterna, formgivarna eller beteendevetarna, kan också tillsammans utvecklas vidare och skapa en positiv spiral, där deras kompetens stärks. Det är bra både för individen, för företaget, för kunderna och för svensk konkurrenskraft.

Det är helt enkelt både smart, ekonomiskt och mer effektivt att arbeta med en fristående leverantör av expertkunnande och rådgivning. Inte minst när det gäller ingenjörs- och arkitekttjänster.

Så istället för att kommuner, industriföretag eller byggbolag börjar anställa egna konstruktörer eller arkitekter bör fokus läggas på beställarkompetensen. Där finns det ett väldigt legitimt uppdrag som varje köpare måste vinnlägga sig om att utveckla. Det är dock värt en egen krönika.

Tyvärr är det många som inte hängt med i utvecklingen mot det nya tjänstesamhället, där vi jobbar i nätverk istället för i hierarkier. Många är uppvuxna med föräldrar som jobbat på företaget med ”alla” kompetenser, där allt från städaren, receptionisten, ingenjören, svarvaren och elektrikern hade samma arbetsgivare.

Så ser inte det moderna näringslivet ut. Och i de allra flesta fall är det en bra utveckling.

Detta arbete med att öka förståelsen för tjänstebranschernas funktionssätt delar vi med övriga kollegor i Almegahuset. Det är tur det. Det finns nämligen väldigt mycket att göra.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen