Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten driver sedan ett tag tillbaka ett projekt för att se över om upplägg med mellanhänder, bland annat konsultmäklare, är tillåtna i offentlig upphandling enligt LOU och LUF, samt om de är lämpliga.

STD-företagen har gjort inspel till projektet och har också träffat Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten vid olika tillfällen för att ge sin syn på om konsultmäklarupplägg är tillåtna enligt LOU och LUF och om det därutöver är lämpligt att upphandla konsultmäklare istället för att direkt upphandla tjänster från företag, däribland arkitekt- och ingenjörsföretag. I skriften ”5 problem med konsultmäklare”, som STD-företagen tog fram i början av sommaren, beskriver STD-företagen kortfattat varför det inte är lämpligt att upphandla konsultmäklare.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har nu kallat till ett intressentmöte i sitt projekt och har då bjudit in personer från olika intressegrupperingar, det vill säga från upphandlarsidan, mellanhandsbranschen och från branschorganisationer. Mötet, som rör lämplighetsfrågor, kommer att inledas med en paneldebatt med deltagare från de olika intressegrupperingarna. STD-företagen, som har bjudits in, kommer att medverka genom Torbjörn Spetz från COWI, som är ordförande för STD-företagens upphandlingsråd, Pernilla Samuelsson, från Foyen Advokatfirma, och Kristian Pedersen, från Advokatfirman Kahn Pedersen, som arbetar med STD-företagens projekt om mellanhänder. Ulrika Francke, vd hos Tyréns, kommer att delta i paneldebatten för STD-företagen.

Intressentmötet äger rum den 30 augusti. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev och berättar då om våra intryck från mötet.