Almega och Akademikerförbunden driver tillsammans ett gemensamt utvecklingsarbete kring framtidens arbetsliv.

FramtidensArbeteArbetslivet förändras i en sällan skådande takt. Ledarskapet och lagstiftningen kommer att innebära utmaningar.

På framtidensarbete.se presenteras vad vi kommer fram till, vår gemensamma syn på arbetslivet, framtidens avtal och parternas roll på arbetsmarknaden.

Grunden är att vi saknar en lönebildning som är anpassad till akademiker i ett modernt arbetsliv. Den lönebildning som präglat svensk arbetsmarknad sedan 80 år tillbaka fungerar dåligt för akademiker.

Vi vill att lönebildningen i framtiden blir än mer bransch-, företags- och individanpassad. Löneavtalen kan därmed se olika ut för olika branscher och företag.

Målsättningen är att införa företagsnära, medarbetarnära och jämställd lönesättning i Sverige.

För att uppnå det har vi gemensamt tagit fram modeller, checklistor och handfasta tips som stöd till både fackliga representanter och till företagen för att skapa goda lokala processer.

Framtidensarbete.se är ett resultat av ett förtroendefullt arbete mellan förbunden inom Almega och Akademikerna. Avsikten är att ge förståelse och stöd till ett modernt och hållbart arbetsliv och löneprocesser.

framtidensarbete.se