Möt Svenska Teknik&Designföretagens nye vd Magnus Höij, som tillträder sitt nya uppdrag den första oktober.

Hur ser din uppdragsbeskrivning ut?

– STD-företagen är närvarande och har en viktig position i många olika sammanhang kring samhällsbyggnad, arkitektur och teknikutveckling. Den positionen måste vi fortsätta att utveckla och tydliggöra. Jag ser som min främsta uppgift att fortsätta att sätta branschens utveckling på kartan. Vägen dit går via ett tydligt fokus på några, större frågor och hitta vägar för att lyfta fram dessa.

Hur ser du på att byta journalistiken mot att leda en branschförening?

– Det ska bli mycket spännande. Jag är ju ingenjör och har alltid gillat närheten till teknik och andra ingenjörer. Dessutom gillar jag opinion, debatt och även det politiska livet. Jag ser verkligen fram emot att ta med mig en hel del från mina år inom journalistiken in i Almega och STD-företagen. Världarna är inte så långt ifrån varandra som man kan tro.

Vilka kommande utmaningar ser du för branschen?

– Det finns såklart många, även om vi är väl rustade för framtiden generellt sett. En av de större utmaningarna handlar om globaliseringens konsekvenser, där vi kommer allt närmare vår omvärld, både som bransch och i de projekt vi jobbar med. Sedan är vi många som oroar oss för att för få söker sig till tekniska utbildningar. Det är en fråga som många måste jobba mer aktivt med – även vi.

Hur hamnade du på STD-företagen?

– Jag har jobbat mycket med andra Almega-förbund innan, framför allt IT&Telekomföretagen, och när möjligheten öppnades att jobba med en branschförening i frågor som ligger mig varmt om hjärtat var det inget svårt steg att ta.

Berätta lite mer om din bakgrund.

– Jag är uppvuxen i Hunnebostrand i Bohuslän, har läst vid Linköpings Tekniska Högskola och har sedan jobbat de senaste åren på IDG, som reporter, redaktör och chefredaktör. De senaste åren har jag jobbat mycket med större konferenser och event, där vårt fokus har varit webben, de digitala möjligheterna och sociala medier. Numera bor jag med min hustru och tre barn i Bromma, väster om Stockholm.

Varmt välkommen Magnus!