Det kommer att bli lättare för gränsöverskridande samarbeten inom EU och en större arena för att lämna anbud vad gäller projektörer och entreprenörer nu när två nya standarder är framtagna. Inom ramen för EFCA har konsultorganisationerna samarbetat.

I Sverige har arbetet främst bedrivits inom SiS. Det är framför allt termer och definitioner för engineering som tagits fram samt hur man ska uttrycka livscykel i ett projekt. Däremot är inte själva leveransen av den konsulterande ingenjörens arbete inkluderad. Dik Spekkink, som lett EFCAs arbete, menar att dessa standarder framför allt kan hjälpa både beställare och leverantörer att kommunicera kring leveransen och understödja den fria konkurrensen inom Europa.

Läs mer i EFCAs nyhetsbrev