Forum för Offentliga Beställare i Stockholm (FOBS) arrangerar två utvecklingsdagar för sina projektledare i september och oktober. Fokus i år läggs på rollen som projekteringsledare.

Som ett resultat av ett tidigare arbete i samverkan med STD-företagen har FOBS identifierat det stora behovet av projekteringsledare, en nyckelroll i projekteringsprocessen. Detta är bakgrunden till att STD-företagen har utvecklat programmet för projekteringsledare i samarbete med våra olika temagrupper. Kursen har hållits i två pilotomgångar och det är dags nu  att implementera uppläget inför potentiella inköpare av tjänsten.

STD-företagen kommer presentera kursen för alla projektledare som arbetar som offentliga beställare och som finns inom FOBS och delta i båda dagarna. Att skapa en förståelse för rollen och underlätta för upphandling av den specifika kompetensen har varit vårt fokus.

Läs mer om Utvecklingsprogrammet för projekteringsledare