Dags att starta upp för höstens arbete! Efter denna ljuvliga sommar verkar alla vara i toppform. Med solen fortfarande på både kind och mun verkar det mesta kunna gå som en dans. Och läser man Branschkommunikén så utvecklar sig branschen fortsatt bra. Marginalen håller uppe, vi växer till antal och de flesta ser hoppfullt på framtiden. Vid en närmare titt på kommande satsningar och investeringar, i landets fysiska förutsättningar, får vi ändå samlat säga att det är en hel del på gång.

Under våren reste jag runt och berättade om konsultaffären i framtiden. Det händer saker på marknaden, beställarna prövar nya former, en del utländska aktörer börjar söka samarbeten, osv. Att se över sin affär och sitt tjänsteutbud borde stå på varje ledningsgrupps strategiska agenda. När STD-företagens styrelse träffas i mitten av september tar vi ett gemensamt grepp om framtiden och lägger ut riktningen för branschföreningens satsningar de kommande åren.

I den medlemsenkät som ca 500 ledande personer i branschen svarat på prioriteras kompetensförsörjningen och upphandlingsfrågorna. Våra ständiga följeslagare. Inom kompetensförsörjning har vi satsat i flera år och har många spännande aktiviteter i pipeline. Under senhösten kommer bland annat en egen webb för just ungdomskommunikation. När det gäller upphandlingsfrågor fortsätter vi våra dialoger med de stora beställarna. I denna vecka har jag t ex varit inbjuden till inköparnas konferens på Trafikverket. Dels för att redogöra hur branschen tagit ansvar för att sprida kunskapen om verkets förnyelsearbete, dels för att återge hur konsultföretagen ser på fasta priser, totalåtaganden, incitament i uppdrag, innovationsupphandling osv. Även industrins ramavtalsupphandlingar passerar vårt kansli och vi försöker påverka dem i rätt riktning.

Forskning och innovation har följt oss ett tag och kommer nu att ta allt mer konkreta former. IQS är navet för hela sektorn och genom olika fora tar man väl hand om teknikkonsulterna. När det gäller arkitekturen och forskningen, innovationen, har diskussionen satts igång och tanken är att göra ett program på sikt även här.

I mitten av september är FIDIC:s årliga konferens. Temat för året är konsulternas roll och ansvar när det gäller den hållbara utvecklingen. I år har man tagit sikte på städernas betydelse – med tanken på den stora befolkningsmängd som fyller världens alla städer – och inför konferensen släpps rapporten Rethink Cities, som bygger på ett samarbete mellan STD-företagen, EFCA och FIDIC.

Jag tror att årets tema blir tänka om/nytt – i alla dess former.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen