Seoul är en av världens megastäder. När vi tar bussen till flygplatsen åker vi en och en halv timme innan vi kommer ur staden – och då tar nästa stad vid. Husen är höga. De flesta 20 våningar - men också flera 40 våningar. Ett trafikflöde likt de flesta städer, men också ett helt imponerande tunnelbanenät.

Och mitt i alltihopa ligger de små templen, med Buddhastatyer i olika former beroende på angelägenhet.

När världens alla tekniska konsulter träffas är det Sustainability som står på agendan. I alla världsdelar, i alla länder, driver man denna fråga för att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Hur man tar sig an frågan är helt klart beroende på problematik och ekonomiska resurser – och kanske är det för att jag befinner mig mitt bland alla tekniker som intresset är så tydligt.

Den tekniskt kunnige personen vill se lösningar, tror på lösningar och har hopp till framtiden. Problem blir till utmaningar och många är exemplen på hur man lyckats finna hållbara lösningar. Vi diskuterar också metoder och verktyg. Och hur mycket FIDIC kan bidra med, när det gäller att samla världens kunskap och sprida den vidare i sina dokument.

Från svenskt håll har vi samlat ett första tänk i ”Rethinking Cities”. Ett dokument som togs fram redan förra året till Almedalen och som nu utvecklats vidare inom såväl EFCA som FIDIC. Budskapet är att det är staden som har möjligheten att lösa en hel del av klimat-, energi- och miljöproblemen. Hammarby Sjöstad står som exempel och Stellan Fryxell, Tengbom, var med och talade under konferensen.

På hemmaplan har vi temagrupp Sustainability som fortsätter sitt arbete med att missionera kring dessa frågor och som vill påverka politikerna att tänka rätt – och satsa rätt. Ser man bara till infrastrukturen så finns det en politisk medvetenhet som tydligt visade sig i den budget som precis lagts. Kan vi sedan kombinera detta med pengar för forskning och innovation inom samhällsbyggnad och industriteknisk utveckling kommer vi kunna flytta fram positionerna ytterligare.

I Stockholm doftar det höst! Nu går vi sakta över mot kallare väder. I vårt land kan vi dock vara glada att vi håller konjunkturen hyggligt uppe – och att de flesta företagen har att göra. Hur mycket övriga världens ekonomier kommer att påverka vet vi inte, men inom ramen för vårt eget land har vi goda förutsättningar.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen