Varje år arrangerar ett av de nordiska länderna ett möte för både kanslier, styrelser och andra företag i branscharbetet en träff med fokus på marknaden för de rådgivande ingenjörerna. Årets möte hölls i Tromsø i norra Norge.

Tromso.jpg

En viktig del av agendan består av landsrapporterna, där varje land ger en kortfattad överblick över aktuell utveckling i respektive land.

  • Norge har under flera år arbetat med en rapport de kallar ”State of the Nation”, ”Norges Tilstand”, som återkommande givit mycket god utdelning i media. RIF gör denna rapport vartannat år, med en relativt stor investering varje gång. Sedan förvaltas arbetet genom återkommande uppföljning. Marknaden är relativt stabil i Norge, även om investeringar i sektorer beroende av oljebranschen försvagats.
  • I Danmark har antalet medarbetare i de rådgivande ingenjörsföretagen vuxit om antalet medarbetare i de danska byggbolagen, en unik situation i flera avseenden. Därtill omsätter de danska ingenjörsbolagen mer utomlands än i Danmark.
  • Island har hämtat sig bra efter några mycket bekymmersamma år och marknaden utvecklas inte minst eftersom turismen fortsatt är i stark tillväxt.
  • I Finland är marknaden fortsatt dålig och de statliga investeringarna har minskat betydligt. Dock utvecklas flera konsultbolag fortsatt bra och växer.

Under mötet berördes etableringen av konsultmäklare för teknikkonsulttjänster, där Sverige redovisade utvecklingen och hur marknaden kan fortsätta att utvecklas framöver. Oron för att dessa mäklare etablerar sig även på de andra nordiska marknaderna gör att övriga länder följer denna utveckling mycket noga.

Finland redovisade några av de trender på marknaden som kommer att påverka marknaden framöver, där inte minst hållbarhetsfrågorna fick stort utrymme.

Konsolideringstrenden fick belysning genom Kaj Möller, exportansvarig på Sweco och styrelseledamot i FIDIC, som presenterade tankarna bakom Swecos köp av Grontmij.

FIDICs vd Enrico Vink deltog i mötet och gav deltagarna en summering av de viktigaste frågorna på global nivå. Inte minst pågår en översyn av både styrning av organisationen och var dess kontor ska ligga.

På RiNord-mötet var Magnus Höij, David Cramér, Ljot Strömseng (från styrelsen) och Fredrik Gullbrandzén (ordförande i Young Professionals) de svenska deltagarna, utöver Kaj Möller från Sweco, som i det här sammanhanget framför allt utgjorde en FIDIC-representant.

Läs pressmeddelandet som skickades ut innan mötet