I juni i år tog Willis Towers Watson över ansvaret för STD-företagens försäkringsprogram.

Madeleine Grosselius, kundansvarig mäklare, är nu huvudsaklig kontaktperson för STD-företagens medlemmar. Madeleine har jobbat i försäkringsmäklarbranschen sedan 1989 och har under åren samlat på sig lång och gedigen försäkringskunskap. Hon var bland annat med och startade en av de första försäkringsmäklarna i Sverige och Göteborg.

Medlemmar hos STD-företagen är välkomna att höra av er med frågor eller funderingar kring ert försäkringsskydd till Willis Towers Watson: tel 08–5870 95 89, mejl: stdforsakring@willis.com.

Under hösten planeras informationsträffar runt om i landet tillsammans med STD-företagen. Mer information om platser och tider kommer efter semestrarna.

Mer information om försäkringarna finns här.

Madeleine Grosselius har svarat på några snabba frågor:

MadeleineGrosselius.jpg1. Vilka är Willis Towers Watson?

- Willis Towers Watson är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 verkar Willis Towers Watson idag på samtliga kontinenter med mer än 39 000 anställda i 120 länder. Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, belöning och övrigt humankapital. Vi har erfarenhet från alla branschsegment och verksamhetsområden – över hela världen. I Sverige inleddes verksamheten 1979 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom sakförsäkringsområdet. Verksamheten finns på fyra orter – Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Malmö och Karlstad - med totalt ca 185 medarbetare. Willis Towers Watson är dessutom tillsammans med Max Matthiessen en av Nordens största livförsäkringsförmedlare.

2. Vilka är AIG?

- AIG är en världsledande organisation inom sakförsäkringar som tillhandahåller service åt mer än 70 miljoner kunder i över 160 länder. Den svenska verksamheten har funnits sedan 1973, och består idag av 73 medarbetare på kontoret i Stockholm. AIG är det bolag som står som riskbärare för STD-företagens företagsförsäkring där bland annat egendom, ansvar och konsultansvar ingår.  

3. Vad gör jag om jag får en skada eller misstänker att jag kommer få ett krav riktat mot mig?

- Det är viktigt att du i första hand kontaktar oss på Willis Towers Watson samt AIG så fort du får reda på detta. Det är alltid lättare att utreda en skada så nära skadetillfället som möjligt, och då finns det också större möjlighet att minska skadans omfattning.

4. Vad är viktigt att tänka på när jag går in i ett nytt eller nya kunduppdrag?

- Det är alltid viktigt att man begränsar sina åtaganden till ett skrivet avtal. Man ska alltid undvika att göra avsteg från ABK eftersom avstegen kan innebära att man exponeras för risker som inte är försäkringsbara.