I sommar har vi alla tusentals tillfällen att berätta om vad vi gör i våra uppdrag som rådgivande ingenjörer eller arkitekter. Men se till att inte göra uppdraget för komplicerat!

Sommaren är ett utmärkt tillfälle att träffa andra, släkt, vänner och många fler. Det är därmed en utmärkt chans att marknadsföra det vi gör som rådgivare i olika ingenjörs- och arkitektuppdrag. Vi vet att vi dras med minst två problem. Dels att jobbet ibland är tekniskt och komplicerat. Men också att många av de vi möter dras med en lite förenklad, schablonmässig och inte sällan felaktig, gammal bild av vårt uppdrag.

Nu när vi möter nya människor, oavsett om det är i Almedalen, på badstranden eller på Mall of Scandinavia under en av sommarens mycket få regniga dagar, se gärna till att uppdatera dem på vad en modern ingenjör eller arkitekt gör idag. Tyvärr sker en hel del av vårt arbete i bakgrunden. Det är ofta lättare att se grävskoporna, betongblandarna och byggkranarna som de stora byggbolagen kör fram.

Vi behöver måla våra egna bilder, där vårt viktiga, ja helt avgörande, arbete synliggörs. En mycket stor utmaning är att göra vår beskrivning enkel och tydlig. Det är lätt att fastna i detaljer, i det komplicerade. Låt oss hjälpas åt att beskriva vår bransch så enkelt som möjligt, så att fler förstår betydelsen av det värde som vi skapar i samhället. Jag själv kommer att betona tre saker. I mitt huvud är vi i branschen:

  • Innovatörer. Samhället utvecklas snabbt och tekniken runt oss ger oss nya verktyg att använda. Vi jobbar nära den utvecklingen, inte sällan leder vi den.
  • Samhällsutvecklare. Våra företag, oavsett om de framför allt består av ingenjörer eller arkitekter, förstår hela samhället och dess utveckling. Vi är förvisso experter på många områden, men sammantaget har vi kunskap om hela samhället och hur det utvecklas.
  • Rådgivare. Vi står för ett kunnande som beställaren själv saknar, ett utifrånperspektiv som kräver ett visst mått av oberoende. Våra företag erbjuder något mer än det en ingenjör på en kommun eller på en privat beställare kan leverera. Oberoendet och rådgivningen är en viktig del av uppdraget som våra företag levererar.

Får jag chansen att prata med några politiker eller myndighetsföreträdare i Almedalen kommer jag att lägga till behovet av mer kompetens (det är en enorm brist på utbildade ingenjörer och arkitekter) och att god offentlig upphandling bygger på bra beställarkompetens. Där finns det i dag stora brister.

Din summering är troligen annorlunda. Men lova mig en sak: gör din berättelse så enkel som möjligt. Det är viktigt att våra företags samhällsnytta når ut till fler. Då hinner du dessutom med att sälja in branschen till många fler.

Trevlig sommar!