Organisationerna har haft sin årliga konferens, där både utbildnings- och forskningsfrågor diskuterades.

Bland annat presenterades de tre starka forskningsmiljöer som Sveriges Bygguniversitet, SBU, samverkar kring. Vi har nämnt dessa i tidigare nyhetsbrev, men här kommer länkar till projekten för den som vill sätta sig in i dessa, följa dessa eller kanske till och med bidra till forskningen. 

Forskarmiljön ProcSIBE  – Upphandling för  ett hållbart och innovativt samhällsbyggande

Forskarmiljön SIRen – Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering

Forskarmiljön TRUST – Transparent Underground Structure – geoinfraprojekt