Rapport från Almedalen 2014

Under årets intensiva politikervecka i Almedalen arrangerade STD-företagen tre seminarier på tema "Smartare samhällsplanering och forskning". Två av dem hade samhällsbyggnad som tema och ett fokuserade på forskning i och om tjänsteföretag.

STD-företagen startade måndagen med ett frukostseminarium med rubriken "Det framtida samhällsbyggandet – vem beställer och vem utför?". Ramarna för seminariet var att det pågår en rollförskjutning inom samhällsbyggandet, vilket påverkar förutsättningarna för alla som fattar beslut inom samhällsbyggnad.

Utgångspunkten för STD-företagen är att samhällsbyggnadsfrågor är övergripande och att positionerna behöver flyttas fram så att det blir mer byggande – och bättre miljömässig hållbarhet – för de resurser som satsas. Spelreglerna, de ekonomiska och kring planeringsprocessen, behöver vara långsiktiga. Planeringsprocessen måste vara integrerad och ta hänsyn till alla inblandade parter.

Även onsdagen inleddes med ett frukostseminarium: Hur kan tjänsteföretag bättre bidra till att näringslivsnära forskning utvecklas? Bakgrunden är att många konsultföretag saknar tillräckligt starka drivkrafter för att bedriva forskning på olika nivåer. Ett av skälen är att företagen i många fall inte får behålla sina forskningsresultat. Seminariet fokuserade bland annat på den forskningskompetens som finns hos våra medlemsföretag men som inte används, och att det behövs mer forskning om tjänsteföretagen.

STD-företagen vill göra forskningsmedel tillgängliga för tjänsteföretag, så att forskningskompetensen i företagen används effektivare. STD-företagen vill också ha mer satsningar på forskning om tjänsteföretag. Under hösten kommer Vinnova i en rapport att presentera en kartläggning av de kunskapsintensiva konsultföretagen i Sverige . Det blir ett första underlag att använda för såväl beslut som för ökad kunskap om de kunskapsintensiva företagen och deras forskning.  

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter om du blir samhällsbyggnadsminister kommande mandatperiod? var rubriken på STD-företagens sista seminarium under årets Almedalsvecka. Bakgrunden är de utmaningar som finns inom exempelvis infrastruktur, bostäder och hållbarhet men där huvudansvaret för frågorna är spridda på olika departement. STD-företagen vill se lagstiftning och regelverk som ger miljömässigt bättre läsningar och en förbättrad samordning mellan infrastruktur- och bostadsfrågor. En stor del av arbetet kan göras av en samhällsbyggnadsminister med ett integrerat mandat inom bostads- och infrastrukturfrågor.
Panelen såg till att diskussionen blev spänstig och bred och spände från bostäder till nödvändigheten av migration till Sverige.

För den som inte hade möjlighet att komma till våra seminarier under Almedalsveckan så finns seminarierna streamade och bloggposter om och från Almedalen samlade här.