Till vår stora glädje har de flesta byggingenjörsutbildningar nu kommit så långt in sina programuppdateringar att man numera också försöker lägga in olika former av AIL - arbetsintegrerat lärande - i utbildningen. Det betyder att studenterna får möjlighet att komma ut i arbetslivet under sin utbildning.

Former för detta varierar beroende på högskola och hur näringslivet i regionen ser ut. En del lägger in det som poänggivande kurser (ingen lön) och andra lägger det som block om ett antal veckor eller hel termin, vilket inte ger poäng (med lön), men höjer anseendet på utbildningen och gör studenterna mer attraktiva för framtidens arbetsgivare.

Flera av högskolorna är nu ute och träffar arbetsgivare för framtida samarbete. Vi uppmanar verkligen er medlemmar att försöka ta emot en student eller flera. Det gynnar alla. Och har vi nu fått skolorna att ta steget till att få in AIL i utbildningen vore det synnerligen olyckligt om företagen inte kan matcha det. Gör ert bästa!

Har du frågor eller vill ha kontakt med din närmsta högskola – tveka inte att kontakta saga.hellberg@std.se.