Under hösten kommer STD-företagen tillsammans med medlemsföretagen arrangera tre tillfällen att diskutera upphandlingsförfarandet.

De regionala föreningarna i Göteborg och Malmö arrangerar halvdagsseminarium, där även kunder/beställare bjuds in. På deras program finns bland annat STD-företagens jurist Pernilla Samuelsson och representanter från kundsidan med som talare. Under seminarierna ges ett bra tillfälle – att i dialog runt borden – byta tankar och idéer om tillvägagångssättet, idag och imorgon.

Den regionala föreningen i Luleå arrangera ett möte med medlemsföretag. Avsikten är att ventilera frågeställningarna och diskutera hur man tillsammans med branschens företrädare kan skapa dialog/debatt kring regionens upphandlingar.

Klicka på respektive ort och datum för mer information.

Inbjudan till såväl kunder/beställare och medlemsföretagen kommer att gå ut inom kort.