Årets Almedalsvecka slog rekord i antalet besökare och arrangerade seminarier. Drygt 1800 evenemang erbjöds och över 700 journalister bevakade veckan.

STD-företagen arrangerade fyra välbesökta frukostseminarier under veckan. Teman på seminarierna var svensk innovationskraft, hållbar infrastruktur, arbetsintegrerat lärande och bostadsbyggande. Besökarna var väl initierade i frågorna och bidrog till en bra dialog. Nytt för i år var att vi flyttat till en ny plats intill Almedalsparken. Den nya placeringen erbjöd bättre förutsättningar för bloggande och nya mingelmöjligheter.

Att arrangera frukostseminarier har visat sig ha flera fördelar. Konkurrensen är inte lika hård från andra arrangemang och dessutom lockar vi dem som verkligen har intresse i frågorna.

Almedalsveckan erbjuder stora möjligheter att träffa många politiker och beslutsfattare som annars är svåra att få tag i. Vi bevakade och deltog även i en rad andra arrangemang där vi gjorde vår röst hörd. Ämnen som var extra omdebatterade i år var bl a bostadspolitiken, upphandling och innovationsupphandling.

På fredagen arrangerade bostadsministern ett seminarium kring bostadsbyggande där Lena Wästfelt var inbjuden att förmedla vår syn på bostadspolitiken. Man kan säga att regeringen är på rätt väg, men mer behöver göras för att hantera bostadsbristen i de expanderande regionerna och ge förutsättningar för att hantera problematiken på de orter som krymper. 

Har du inte besökt Almedalsveckan ännu? Tagit aktiv del i det kunskapsutbyte och nätverkande som sker där? Då kan vi varmt rekommendera ett besök!

Nu är Almedalsveckan 2012 över. Men ändå är den bara ett startskott för nya samarbeten där vi ska hitta lösningar på våra samhällsutmaningar under de år som kommer. Samarbeten – där vi som kunskapsintensiva tjänsteföretag tar en allt större plats.